Редактиране на текстове

Редактираме текстове по отношение на структура, стил, граматика.
Извършваме коректорски услуги - пунктуационни, правописни и печатни грешки.
Тематични статииБлог - създаване и поддръжкаТекстoве за Facebook странициТекстове за интернет сайтSEO копирайтингПрезентационни текстовеСценарии за събитияPR текстовеТекстове за директен маркетингТекстове на чужд език и преводРедактиране на текстовеЕлектронен магазин - ревю на продукти за елекронен магазин
.....